Testy firmy

Firmu tvoří lidé, místo, prostředí, záměr a vztahy.

Postavení firmy…

…Situace je podobná jako při rozhodnutí mít rodinu a přivést na svět děti. Stejně zodpovědně je třeba se postavit k založení firmy. Je nutné si dobře vybrat společníky, spolupracovníky. Na celém týmu záleží prosperita, spokojenost, dobrá nálada, soudržnost.

Firma by…

…měla mít dobrou strukturu a rozdělení jednotlivých kompetencí. Pravomoci spolu se zodpovědností by měly být dodrženy. Nikdo by se jinému neměl snažit do jemu dané pravomoci vměšovat.

Hlavním zdrojem…

…jsou samozřejmě lidé. Člověk, který chodí do zaměstnání jen proto, aby měl plat potom podnik poškozuje. Dnes je to vidět všude kolem nás. Lidé, kteří k sobě charakterově nesednou, jsou nespokojeni a vyvolávají vzájemné spory. Jedinec dokáže otrávit celý kolektiv.

Přitom se…

…nejedná o zlé lidi. Jen nejsou na svém místě, nejsou tam, kde by měli být. Mohou v oboru, který vykonávají dokonce i nadaní, ovšem charakterově, povahově si nesednou. To hraje někdy větší roli než mezery v technologických nebo jiných oblastech.

Mimo kvalifikace…

…musí být kolektiv sourodým celkem. Jsou to věci, které se nedají nařídit a vymoci shora, donucením. Leckdy stačí i několik málo úprav kolektivů pouhým přesunem pracovníků, jindy změnou prostředí.

Je nutností…

…přátelská nálada a vzájemnost jako v kterémkoliv jiném vztahu. Proto by lidé měli být vybíráni velmi pečlivě na základě jejich vlastností, duševní a duchovní vyspělosti.

Nejde vybrat…

…spolupracovníky umělými testy, agenturami apod. Lidem musí být zachována jejich lidská důstojnost, pocit seberealizace a spravedlivá odměna. Firma by měla být soudržná jako dobře vytvořená rodina.

Lidé nejsou…

…stroje, i když jsou k takovémuto přístupu k sobě navzájem cvičeni v průběhu celého vzdělávacího období. Firmy vydávají nemalé prostředky na koučinky. To nevede k úspěchu, ale spíše do deprese. Zná to jistě každý z nabídek služeb a zboží, telefonátů apod.

Člověk neustále…

…stresován se ze své podstaty musí bránit. Lidé mají smysl pro spravedlnost v sobě. Není třeba hloupých, svazujících zákonů, pravidel a svobodu omezujících prostředků. Ve firmě je to potom přímo jedem podniku.

Spravedlnost…

…a nespravedlnost má člověk v genetice. Nepotřebuje se jí učit. Velmi citlivě na to reaguje každý z nás. Člověk není japonskou čipovou hračkou.

Všechno jen…

…z neúcty k lidem. Lidé jsou označování pouze jako energie, lidské zdroje, nic víc. Takto se to musí zhroutit a ono se to již ukazuje. V celém světě jsou nepokoje. Opět je nutno připomenout, že člověk člověka by měl mít rád.

Do těchto…

…atributů lidství je třeba nezasahovat vůbec. Každý takový zásah způsobí jistou poruchu. Zkrátka omezovat druhého člověka není normální.

Firma se…

…nedá spravovat pouze toky peněz a množstvím vyrobených produktů nebo uzavřených smluv.

Korekce,…

…léčení, oprava, nastolení změny mohou být skryty v mnoha oblastech, které se zdají s podnikem a s podnikáním nedůležité. Opak je pravdou. Jsou dokonce i důležitější než produkt sám.

 • celková diagnostika
 • Záměr
 • Datum narození, tedy vzniku.
 • Talent k danému oboru
 • Charakter majitele
 • lokalita a prostředí
 • interakce s okolím
 • spolupracovníci
 • duchovní a duševní vyspělost
 • Očekávání a sebedůvěra
 • Ocenění a marketing
 • Odbytové možnosti

Neustále je nutné vidět člověka a smyl tvorby. Užitek pro společnost. Je-li člověk největší devizou, měl by k němu být takový i přístup. Celková doba 1,5-2 hodiny pro základní diagnostiku a vysvětlení zásadních příčin poruchy a jejich příčin.