Geopatogenní zóny

Lokalita a prostředí má velký vliv na zdraví. Stejnou měrou je ovlivňováno i pracoviště.

Geopatogenní zóny a jiné poruchy lokalit

Název je…

 …pouze informativní, užívá se ho tak mezi lidmi. Stručně se dá povědět, že se jedná o hru čtyř základních živlů: ohně, vzduchu, vody a země. Pro zvídavější přidám ještě elektrické a magnetické fluidum. (neviditelný nosič fyzikálních vlastností).

Pokud jsou…

…živly ve své rovnováze nic se neděje. Horší je porušení rovnováhy. Tam již jde o nepříjemnosti, ataky, boj. Nerovnováha může mít mnoho příčin a žádná opět, jako všechno v našem světě, nemá příčinu ve hmotě.

Všechno je…

…nějak uspořádáno i jednotlivé základní jednotky, lokalita, prostředí, čas, vztahy kolem sebe, události, současné minulé i budoucí atd.

Země,…

…jako planeta je také odněkud stvořená i řízená. Nic neexistuje jen tak. Je řízena ze světa příčin. Lidé během života svět příčin nazývali různě. Co člověk nedokázal pojmout přisuzoval nadpřirozeným silám, démonům, lidé si tvořili různá božstva, dávali jim tvary lidí nebo si je jen představovali atd.

V zásadě…

…jde také o nemoc a ona není oddělena od celku. Vzájemným působením člověka na planetu a planety na člověka se vytvářely a nezpochybnitelně existují poruchy, které označujeme oním výrazem Geopatogenní zóny.

Tyto poruchy…

…se dnes vyskytují na celé Zemi. Jedna porucha vyvolává jinou. Člověk je tvor velmi tvořivě nadaný. Škoda, že se u svých výtvorů nezabýváme dostatečně tím, co tvoříme a už vůbec ne, jaké to bude mít následky.

Tyto nepříznivé…

…vlivy se dokonce snaží mnozí zachytit přístroji a dokonce i vyrábějí přístroje nebo jak to nazvat, které si s oněmi zónami poradí. Člověk je tedy nejen velmi tvořivý, ale i hodně vtipný. Na povrchu to vidíme např. korekcí řek.

Svět jsme…

…si prošpikovali, elektřinou, magnetismem, elektromagnetickými vlivy, různými zářeními, vlněními, kovy, chemickými sloučeninami, stavebními materiály a tak bych mohl psát hodně dlouho.

Nyní se…

…divíme, co všechno z toho plyne. Další poruchou projevovanou se v prostředí je život člověka samotného. Jak se chová k lokalitě, prostředí lokality, domu, přírodě, jaká dramata nebo klídek vládne na onom místě atd.

Protože jsem…

…se zmínil o tom, že prostředí je nemocné, roznese nemoc i na člověka jako virus. No člověk si to nenechá líbit a bojuje zase s prostředím. Stále si vytváříme takový kolotoč. I proto jsme nemocní nebo zdraví.

Zabývám se i prostředím a tedy geopatogenními zónami. Jelikož má všechno stejný zdroj, tedy “Svět příčin,” je možné léčit také fyzické poruchy, stejně jako nemoci člověka, diagnostikováním příčin a jejich odstraněním, případně uzdravením.

  •  je třeba půdorysný náčrtek
  • popis lokality v několika bodech
  • vyznačení světových stran
  • majitele pozemku, bytu, domu

Práce trvá podle rozsahu a hloubce poškození. Upravuje se asi jako se loupe cibule. Po jednotlivých vrstvách a po odstranění jedné, pokud to ještě není všechno, se musí pokračovat na další.