Léčení všech nemocí

Ve vesmíru, životě má všechno své zadání a místo. Úkolem nemoci je ukázat člověku, že chybuje.

Léčení všech…

…nemocí. Každá nemoc je léčitelná duchovní cestou. Bez duchovna a duševna nelze ve hmotě cíleně udělat vůbec nic. V duchovním léčení musí být člověk aktivní a otevřený. Nelze jen přijít a čekat, co udělá léčitel jako tomu je u doktorů.

Celým procesem…

…vás léčitel provede, vše potřebné vám sdělí a provede duchovní cestou léčení odhalených poruch (příčin hmotných omezení). Pokud se neošetří zdroj, bude se následek v hmotném těla opakovat.

Dostanete i rady,…

…co je třeba a jak ve svém životě změnit, aby bylo udrženo, pokud možno stálé zdraví. Stálé zdraví lze dosáhnout jen láskou. Pragmaticky řečeno, dodržováním pravidel lidského života.

Každý člověk ví…

…co je zlo, nadutost, sebestřednost, povyšování se, ponižování jiných, pomsta, lež, podvod, boj…Zrovna tak ví co je to je láska, mít rád, pomáhat, projevovat pokoru, tedy úctu k jiným, přát jiným dobro, úspěch, sounáležitost s celkem, vděčnost, nezištnost, pravda, poctivost apod.

Nemoc nemůže…

…vzniknout sama od sebe. Nejdříve dochází k porušování pravidel lidského života a následně se dostaví omezení některé části fyzického těla nebo systému v něm. Příčina je vždy v oblasti duchovna a duševna. Bez duchovna a duševna nastává smrt fyzického těla.

Jde o základ,…

…zdroj života. Jedná se o zákon, který platí striktně a nesmlouvavě. Nemá jediné výjimky, Je stálý za každých okolností bez ohledu na čas a prostor. My se snažíme tento zákon obcházet a to není dobře. V podstatě pravidla hry nikde nemají výjimku.

Musíme se učit…

…o životě, ne jen o věcech. Každý člověk by měl vědět, že život je věčný. Nikdy nekončí, jen se mění jeho formy a projevy. Smrtí zničeného těla život nekončí. Nekončí dokonce ani život mrtvého těla. I ono se promění v jiné formy, které jsou neviditelné našim zrakem.

Duše a duch…

…člověka žije na onom světě dál. Opět se na tento svět vrátí a bude pokračovat ve vývoji, zdokonalování se a učení dál. Tento proces potrvá tolik životů, kolik bude každému jednotlivci potřeba. Stejně jako školní docházku nikdo neopouští po absolvování 1. třídy základní školy.

Nemoc je třeba…

…odhalit a napravit, tedy léčit. Nemoc není ve fyzickém těle. Fyzické tělo nemoc pouze omezuje v jisté oblasti jeho používání. Někomu omezí ruce – možnost tvořit, jinému nohy – pohyb, dalšímu mozek – přemýšlení, někomu žaludek atd.

Najít se musí…

…příčina. Pokud není odhalena a vyléčena, nemůže dojít k uzdravení. To zná každý. Denně se s tím lidé setkávají v podobě nemocí, které se neléčí. Jen se schovávají před člověkem samotným.

Houževnatě mu…

…v tom pomáhá školská medicína a “dobráci” s tzv. zázračnými preparáty, prodejci všelijakých přístrojů, lamp, podušek, masáží, atd. Tak se z jedné poruchy nebo nemoci stává další, komplikovanější. Pokud spolknutý prášek schová nemoc tím, že člověka přestane bolet břicho, zcela jistě mu poškodí něco jiného, co okamžitě bolet nezačne.

Bolest a problém…

…se objeví s prodlením v čase. Takže bolest břicha se v čase stejně objeví   znovu, ale k tomu již přibude třeba špatné složení krve, možná krevní tlak apod. Zkrátka pokud život nemá zdroj ve fyzickém těle, nedá se tam ani léčit.

Léčení u mě…

…probíhá nalezením zdroje nemoci a s tímto potom pracuji ve spolupráci s nemocným. Neděje se nic nadpřirozeného. Nic takového ani neexistuje. Jsou ovšem události a smyšlené, nepřirozené postupy vydávané za léčení. Nad tím by se měl zamyslet každý sám. Ušetří si mnoho útrap, bolestí, zklamání.

Diagnostikuji tedy…

…poruchu zdraví, lépe řečeno, najdu její příčinu v duchovnu a duševnu, zdroji života konkrétního člověka a v této oblasti se pohybujeme. Léčíme společně zjištěné poruchy a jejich odstranění. Každý člověk je jiný a tak i příčiny mohou být v různých vrstvách odlišných od člověka se stejnou nemocí. Zrovna tak postup léčení.

Budeme se…

…zabývat nehmotnými strukturami, vztahy, prostředím, výchovou jedince, vrozeným talentem, partnerstvím, dětmi, zaměstnáním, duchovní a duševní vyspělostí, názorem na život, záchytnými událostmi v životním příběhu, touhami, emocemi, myšlením a u všeho co, jak a proč se děje tak jak se děje.

Psychologie…

…by se měla zabývat duší a duchem. Ovšem to se neděje. Duše je nahrazená rozumem a ten vymýšlí různé tabulky a vzorce. Právě proto nedokáže lidem pomoci. Zcela jistě by měla hledat a léčit duši. To, co dnes dělá není dobře. Zabývá se opisováním citací z historie a to ještě jen jaksi akademicky.

Lidská psychika…

…hýbe vším, pokaždé záleží na jejím stavu. Můžete její pomocí vypnout počítač, stejně dobře jako někoho nenávidět, proklet nebo někomu ze srdce přát, vidět v něm dobro. Dobro je skutečně v každém jedinci. Je-li v člověku zlo, není to přirozené, jedná se o nemoc. Zrovna tak pokud člověk není na svém místě.

Takovýto postup…

…platí pro všechno. Vše stvořené ve hmotě má svého  tvůrce v jemnějších vibracích, částicích a energiích, pomoci kterých za pomoci fyzického těla je schopen tvořit.

Skutečnost…

…výše popsaná je den ode dne více a více vidět na každém kroku. Lidé jsou přehlceni informacemi, které jim už dávno škodí. Vědí v okamžiku cokoliv a to nejen z našeho světa. Díky technologiím jsou informování o všech událostech, které k ničemu nepotřebují. To jsou jen náznaky skutečnosti, reality, která má nesmírný vliv na život a zdraví člověka a s ním i na všechno ostatní.

Většina lidí na…

…světě vede válku. Válčí lidé mezi sebou, v rodinách, ve vztazích a někteří dokonce se zbraní v ruce, klidně i v cizích zemích. To všechno má vliv na zdraví, znemožňuje to zdraví.

Základním kamenem…

…nemocí je v psychické rovině “lež.” Lidé dnes lžou tak jako nikdy dříve. Lež je pro lidi důležitá jako vzduch. Považují to za řešení. Ze lži ještě nikdy nic dobrého nevzniklo. To by si měl každý člověk uvědomit. Lhaní lidstvo zničí, pokud v tom bude pokračovat.

Na léčení u mě…

…si musíte udělat čas. Počítat byste měli se 2 hodinami. Pokud se zabýváme nějakou nemocí, není možné změnu nastolit za 20 minut. Někdy nestačí ani ony 2 hodiny.

Nechtějte po mně,…

…abych rozhodoval, které prášky brát a které ne. Svůj názor vám na ně řeknu, ale vysadit, tak jako předepsat, je může pouze váš lékař. Je to váš vztah s doktorem, ve kterém já nemám co dělat.

Zrovna tak…

…nelžete svému doktorovi, že se vám něco zlepšilo nebo vyléčilo samo. Klidně mu povězte, že jste byli u léčitele. Jinak ho uvádíte v omyl. Tím zároveň pohrdáte doktorem i léčitelem, což se zobrazí ve vašem životním příběhu. Každá lež způsobí někomu bolest.

Každý lékař…

…pracuje s vypětím všech sil a dovedností, umí vše, co ho fakulta naučila. Zrovna tak i léčitel. Rozdíl mezi námi je ve filozofii, tedy víře. Doktoři věří, že nemoc má zdroj v těle a “opravují” tělo, případně vyhodí nebo dokonce nahradí orgán těla umělou součástkou, či orgánem z cizího těla. Podle mě se zabývají následkem a nehledají příčinu.

Já se zabývám…

…příčinou poruchy orgánu nebo systému v těle. Ta není ve hmotě. Ve hmotném těle se pouze ukazuje (následek) jako nefungující orgán. Tomuto stavu předchází a tedy zdroj je, v duševnu nebo duchovnu člověka.

Nějakou dobu…

…člověk porušuje určité pravidlo a teprve, když v nevhodném chování pokračuje jistý čas, objeví se nemoc v těle. Duše člověka je tak upozorňována na chybu v životní cestě. Jakmile se ono chování najde a napraví, orgán začne opět pracovat správně, pokud není zcela zničený.