Problémy s dětmi

Jakákoliv porucha nebo nemoc dítěte se týká rodiny.

Problémy spojené s dětmi

Problémy s dětmi je oblast života člověka, ve které se nám ukazuje, že s námi, naší rodinou, vztahem není něco v pořádku. Pokud je dítě nemocné ukazuje svou poruchou nespokojenost s rodiči.

Rodinu může…

…vytvořit jenom muž a žena. Nijak jinak to nejde. Počátek je tedy ve vztahu dvou lidí k sobě navzájem. Bez lásky není lásky. To víme. Tak jako bez vody není vody. Problém známe, ale neřešíme ho. Je mnoho případů kde se partneři domnívají, že dítě vyřeší jejich neshody v partnerství.

To se ještě…

…nikomu nepodařilo a podařit nemůže ze samotné podstaty dokonalého řádu života. Všechno dění je ovládáno duchovní dimenzí. Od maličkostí až po velké věci. Tato skutečnost se nedá změnit. Platí pro všechno a všechny. Nerespektování tohoto faktu na realitě nic nemění.

Základem spokojenosti…

…dítěte je rodina. Děti v ní mají mít důstojné místo. Nejsou hračkou pro dospěláky. Měly by mít láskyplné zázemí, prostor pro vlastní rozvoj, pomoc rodičů s poznáváním našeho světa. Podporu svého vrozeného tvůrčího talentu.

V naší společnosti…

…se děti narodí v rodině a tuto je nutíme, co nejdříve opustit. Předáváme je cizím lidem, institucím. Jesle, školka, škola, kroužky, družiny, sport, ulice. Péče by měla vypadat jinak. Rodinné zázemí je základem pro nové generace. Odloží-li rodiče dítě, odloží dítě své rodiče ve stáří.

Děti jsou odsouvány…

…na konec našeho zájmu. Den má 24 hodin a jak velkou část věnujeme dětem? Děti nemohou za naši neschopnost vytvořit smysluplnou lidskou společnost. Nemají tedy jinou možnost jak nám to sdělit než vzdorem, nemocí. Co do nich rodiče vloží, to z velké části ovlivní jejich celý život.

Pokud onemocní…

…pokračujeme v tom jejich odkládání. Doktor, nemocnice. Vůbec nejde o děti, jde o rodiče. Jde o to, co rodič všechno musí, kam zajít, co udělat, na děti není čas. Od toho jsou tady přece jiní.

Dalším problémem…

…je televize, internet, počítačové hry, sportovní kluby, reklama, politika, církve a jiné sekty. Všichni po dětech něco chtějí, většinou ne to o co ony stojí, jen rodiče na ně nemají čas. Ovlivní je, donutí, případně obelžou jak je to “úžasné.”

Rodiče se potom…

…hroutí z toho, jak to dítě zlobí. Proč si vymýšlí svůj  svět a v něm se schovává? Je nuceno být nějakým způsobem autistou. Kam přijde, tam se po něm chce jakýsi organizovaný výkon. Tabulkový život, navíc s časovým rozvrhem.

Vše působí…

…na jeho ducha a duši, tedy psychiku, zdroj života. Odpočine si jen v nemoci. Ovšem tam na sebe zase nabalí nervozitu, strach, nemocnici atd. V prostředí nemocnice nic jiného není, je toho plná. Horečka a má chvilku klidu z toho blázince. Po několika zkušenostech, že to funguje, má klid, je mu věnována větší pozornost začne nemoc používat jako svůj nástroj.

Jsou dokonce rodiče,…

…kteří odevzdají dítě církvi, několika měsíční dítě a už je křesťan, rodiče rozhodli. Neuvažují o tom, co to s dítětem udělá. Nenechají to na jeho rozhodnutí až bude dospělé, ne. Zbývá ještě, aby otec nebo matka zavázali dítě politické straně. Chodilo by s nimi na schůze partaje.

Když mu tam…

…15-20 let budou vtloukat něco do hlavy, není potom jednoduché se toho zbavit. Někdy tím vším má dítě zničený celý jeden život. Takovou sílu má to, co není vidět ve hmotě. Tam jsou vidět pouze hmotné následky psychologických pochodů.

Pokud mají rodiče…

…s dítětem problém, bylo by dobré se nad tímto vším zamyslet, vžít se do toho a hledat příčinu. Pokud početí a těhotenství probíhalo jen jaksi věcně bez citu, souznění, můžeme mít problém a dítě taky, navíc znásobený. Popřemýšlet může každý sám.

My, rodiče,…

…budeme mít problém a dítě nám ho jen ukazuje. Jednou vysokou horečkou, jindy bolavým bříškem, později třeba úrazem.

To bývá…

…příčinou jeho nemoci. Rodiče by si skutečně měli uvědomit, že se jim narodilo dítě a ne plyšák. Mnohdy to může být duše a duch daleko vyvinutější než jsou jeho rodiče.Dítě má rodiče rádo a udělá až neskutečné věci jen proto, aby se dočkalo uznání, pochvaly, úcty a lásky.

Dalšími zdroji…

…poruchy chování může být dítě s nějakým omezením již narozené. To přichází na svět člověk, který si nevyrovnal nebo nezpracoval svou karmu (zákon příčin a následků) v minulém nebo předminulých životech.

Člověk,…

…který nedodržoval pravidla, byl dominantní, zlý, někomu tam hodně ublížil a tak si své skutky musí odtrpět. Je omezena některá část jeho fyzického těla. Je mu jaksi zakázáno třeba chodit, plně myslet, používat řeč, zrak…jen pro vysvětlení.

Člověk má…

…svobodnou volbu a to platí ve všem. Není tedy nic špatného, když si zvolí také to, kde a jak se bude léčit, pokud si s tím sám neví rady. Někdo si vybere lékaře, jiný  léčitele, bylinu, meditaci, prodejce “zaručených” přípravků, kurzů apod. Nic v životě není náhoda.

Každý jsme…

…jiný a máme právo se svobodně rozhodnout. Za svoji volbu také zodpovídáme, každý sám. Měli bychom si tedy uvědomit, že pokud náš výběr nezafungoval není možné se na někoho zlobit. Lékař udělá co umí, léčitel udělá co umí, bylinka udělá co umí, marketing udělá co umí. Člověk se rozhodl sám. Takže pokud je rozzloben, mělo by to být na sebe. Zamyslet se a zvolit něco jiného, k čemu se obrátíme s úctou a prosbou o pomoc s léčením, problémem.

V životním příběhu…

…se potom všechno odehrává. Je nutné počítat s dobou asi 1,5 až 2,5 hodinami času. Nejde to obecně přesněji určit. Nejlepší je, když přijdou oba rodiče. Bude-li třeba i přítomnosti dítěte budu vědět až po diagnostice s rodiči. Někdy to vůbec třeba není. Záleží na potížích i stáří dítěte.